GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.

Etap pierwszy

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.

Etap drugi

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.

Etap trzeci

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.