Stage I

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.

Stage II

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.

Stage III

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, wykonujący terenowe i laboratoryjne badania środowiskowe, geotechniczne i geologiczne oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania.