Wyróżnione

Projekt rozbudowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS – Etap II

Projekt dotyczył budowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS, wraz z częścią socjalną i biurową w Bolechowie koło Poznania na terenach stanowiących niegdyś część składową Tłoczni Metali „Pressta” S.A.

Ekspertyza techniczna oraz projekt renowacji ściany oporowej

Projekt dotyczył ściany oporowej wzniesionej w centrum miasta Poznania, wzdłuż ulicy Kościuszki, na odcinku pomiędzy ulicą Ratajczaka a ulicą Półwiejską. Analizowana ściana powstała prawdopodobnie w okresie budowy dawnego Browaru Huggera, w końcu XIX wieku.

Dokumentacje badań geotechnicznych – rozpoznanie obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w ciągu autostrady A1

Dokumentację sporządzono na zlecenie konsorcjum Skanska – NDI Joint Venture w celu uściślenia i weryfikacji budowy geologicznej oraz warunków geotechnicznych obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w rejonie planowanej inwestycji – budowy autostrady A2 na odcinku Rusocin – Nowe Marzy.